Styrelsen

Styrelsen består av föräldrar från samtliga avdelningar och vi väljs på föreningens årsmöte i april. Styrelsen har huvudansvaret för förskolans drift, ekonomi, administration, marknadsföring och annat. 

Förskolechefen ansvarar för verksamheten gentemot kommun, Skolverket och har det operativa ansvaret för förskolorna tillsammans med avdelningsföreståndarna som ansvarar det pedagogiska arbetet på respektive avdelning.

Styrelsen 2019

Ordförande: 

Personalansvarig: 

Vice personalansvarig: 

Ekonomiansvarig/kassör:

Kostansvarig/Suppleant: 

 

Suppleant: 

Köansvarig: 

Sekreterare: 

IT/Suppleant:

Jonas Lif, ordforande@vallentunamontessori.se

Frida Larsson, hr@vallentunamontessori.se

Kristina Björck

Alexandra Wilhelmsson, kassor@vallentunamontessori.se

Beatrice Lundqvist, kost@vallentunamontessori.se

 

Therese Petrén

Maja Fernström, barnko@vallentunamontessori.se

Christoffer Andersson, sekreterare@vallentunamontessori.se

Anders Bengtsson, it@vallentunamontessori.se

© 2018 Vallentuna Montessori.

Created with Wix.com

  • Vallentuna montessori på Facebook