Styrelsen

Styrelsen består av föräldrar från samtliga avdelningar och vi väljs på föreningens årsmöte i april. Styrelsen har huvudansvaret för förskolans drift, ekonomi, administration, marknadsföring och annat. 

Rektorn ansvarar för verksamheten gentemot kommun, Skolverket och har det operativa ansvaret för förskolorna tillsammans med avdelningsföreståndarna som ansvarar det pedagogiska arbetet på respektive avdelning.

Styrelsen 2020

Ordförande: 

Rektor:

Personalansvarig: 

Vice personalansvarig: 

Ekonomiansvarig/kassör:

Suppleant: 

Köansvarig: 

Sekreterare: 

IT/Suppleant:

Jonas Lif, ordforande@vallentunamontessori.se

Alexandra Wilhelmsson, rektor@vallentunamontessori.se

Frida Larsson, hr@vallentunamontessori.se

Kristina Björck

Alexandra Wilhelmsson, kassor@vallentunamontessori.se

Therese Petrén

Maja Fernström, barnko@vallentunamontessori.se

Christoffer Andersson, sekreterare@vallentunamontessori.se

Anders Bengtsson, it@vallentunamontessori.se

© 2018 Vallentuna Montessori.

Created with Wix.com

  • Vallentuna montessori på Facebook