Montessoripedagogiken

​"Jag uppfann inte en pedagogik. Jag gav bara några barn en chans att leva. Jag har studerat barnen, jag har tagit emot vad de givit mig, formulerat det och det är detta som kallas montessoripedagogiken."
Maria Montessori

Förskolan skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och verksamheten utformas för att uppfylla Läroplanens mål (Lpfö10/16). Många delar av montessoripedagogiken som grundades för över hundra år sedan är fortfarande aktuella utifrån dagens läroplan.

Som förälder vet du att små barn är fulla av upptäckarglädje och vilja att lära. Bäst mår de i en omgivning som kan ta till vara på deras förmåga och erbjuder dem lämplig stimulans.

Barnet​ ​väljer​ ​själv

Inom montessori är det alltid barnet som väljer sysselsättning eftersom barn lär sig lättare när man är nyfiken och verkligen har lust. Det är personalens uppgift att observera varje enskilt barns behov och egenskaper och utifrån det erbjuda stimulerande aktiviteter. Varje barn som får chansen har oanade resurser att både vilja och kunna. Barnen “arbetar” med att knäppa knappar, räkna, läsa, sy eller diska men ser det som en lek snarare än att utföra mödosamma uppgifter.Vi avbryter och hjälper inte barnet i onödan “All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling” menade Maria Montessori (Italiens första kvinnliga läkare 1870-1952).

Hjälp​ ​mig​ ​göra​ ​det​ ​själv

“Hjälp mig göra det själv” är en annan av Maria Montessoris grundideér. Efter en presentation av materialet får barnet själv experimentera och öva. Allt material finns tillgängligt på barnens nivå och vi använder riktiga redskap såsom strykjärn, knivar, glas och porslin. Vi lär barnen att vara rädda om materialet och att ta ansvar för hur saker används.

Trivsel​ ​och​ ​harmoni

Eftersom barnen ägnar sig år det de helst vill, skapas en trivsam miljö. Det är lugnt och fridfullt medan arbetet pågår så barnen slipper bli lika trötta som de annars kan bli av att vistas i en stor grupp under dagen.

Utomhuslek

De flesta dagar arbetar barnen med montessorimaterialet under förmiddagen då många barn är utvilade och allerta. På eftermiddagarna går vi ut och låter barnen leka mer grovmotoriska lekar. Även här väljer barnen utifrån sina intressen och får möjlighet att leka med det som intresserar dem.

© 2018 Vallentuna Montessori.

Created with Wix.com

  • Vallentuna montessori på Facebook