top of page

Föräldrakooperativ

Att låta ditt barn gå på vår förskola är att aktivt ta ställning för ett arbete med montessoripedagogiken och att vilja vara en del av ditt barns vardag även när ni tillbringar dagarna på olika ställen. Föräldrakooperativ innebär inte bara större ansvar utan ger även större insyn i verksamheten och ditt barns vardag. En förutsättning för att våra barn ska få den barnomsorg vi vill att de ska ha är att vi föräldrar är aktiva och engagerade i verksamheten.

Det som skiljer oss från kommunens förskoleverksamhet utöver pedagogiken är:

 • att föräldrarna ges insyn i förskolans drift genom möjlighet till deltagande på årsmöten och tillgång till protokoll från styrelsemötena 

 • att styrelsen, som består av föräldrar till barn på de båda förskolorna, har möjlighet att påverka barnens vardag på förskolan

 • att föräldrarna ansvarar för den dagliga städningen av lokalerna, rullande schema med antal städtillfällen beroende på antal barn, med syfte att prioritera personaltäthet/mindre barngrupper

 • att föräldrarna på städ- och fixardagar, en dag höst respektive vår, storstädar och utför visst bygg/reparationsarbete

 

Så det innebär en viss arbetsinsats att vara medlem i ett föräldrakooperativ. Det här förväntar vi oss av dig som har ett barn hos oss:

 • deltagande på fixardagarna, en per termin

 • städning av lokalerna enligt rullande schema, ca 14-19:e dag

 • närvaro på föreningens årsmöte som hålls i april

 • årligen väljs nya personer in i styrelsen

 

Fördelarna med föräldrakooperativ är att vi som föräldrar får:

 • möjlighet att vara deltaktiga i vårt barns vardag

 • lära känna personalen

 • låta våra barn växa och utvecklas i en inspirerande montessorimiljö tillsammans med kunnig och intresserad personal

 • får insyn i verksamheten genom styrelsearbete

 • kan påverka vad som ska prioriteras, vem som ska anställas, vilken mat som serveras etc

bottom of page